Program na wybory samorządowe 2014

 

[vc_row][vc_column width=”1/1″][ultimate_heading main_heading=”Szanowni Państwo, Mieszkańcy Warmii i Mazur!” main_heading_color=”#272b28″ main_heading_line_height=”34″ heading_tag=”h2″ alignment=”left” spacer=”no_spacer” spacer_position=”top” spacer_img_width=”48″ line_style=”solid” line_height=”1″ line_color=”#333333″ icon_type=”selector” icon_size=”32″ icon_style=”none” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ img_width=”48″ line_icon_fixer=”10″ main_heading_font_family=”font_family:Noto Sans|font_call:Noto+Sans” main_heading_font_size=”28″ main_heading_margin=”margin-bottom:20px;”][/ultimate_heading][vc_column_text]Mam 38 lat i mieszkam w Olsztynie z żoną i córką. Jestem doktorem nauk rolniczych. Ukończyłem również studia podyplomowe dotyczące zarządzania funduszami unijnymi oraz bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Pracuję w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pełnię funkcję Sekretarza W-M Rady Wojewódzkiej SLD, a także członka władz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „PATKUB”. Kandyduję do Sejmiku w przekonaniu, że nasz region potrzebuje w samorządzie województwa człowieka młodego, odpowiedzialnego i merytorycznie przygotowanego. Warmia i Mazury to nie tylko „Cud Natury”, to mieszkańcy, ich problemy, którymi powinniśmy się zająć. Są to:

walka z biedą i wykluczeniem społecznym oraz godne warunki życia dla każdego mieszkańca regionu;
wyższy poziom nieodpłatnej edukacji – począwszy od żłobka, a skończywszy na uczelni wyższej – dostępnej wszystkim, którzy tego pragną;
pełniejsze wykorzystanie położenia geograficznego regionu pod względem turystyki, jak i gospodarki;
poprawa komunikacji ze stolicą regionu – drogowej, kolejowej i lotniczej;
równe możliwości rozwoju wszystkich mieszkańców wsi i miast regionu.

W wymienionych dziedzinach jest wiele do zrobienia, dlatego kandyduję do Sejmiku Województwa, aby te problemy szybko i sprawnie rozwiązywać. Czas aby na Warmii i Mazurach było:

MĄDRZE, ZDROWO, BEZPIECZNIE i SAMORZĄDNIE!

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][ultimate_heading main_heading=”MĄDRZE” main_heading_color=”#272b28″ main_heading_line_height=”34″ heading_tag=”h2″ alignment=”left” spacer=”no_spacer” spacer_position=”top” spacer_img_width=”48″ line_style=”solid” line_height=”1″ line_color=”#333333″ icon_type=”selector” icon_size=”32″ icon_style=”none” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ img_width=”48″ line_icon_fixer=”10″ main_heading_font_family=”font_family:Noto Sans|font_call:Noto+Sans” main_heading_font_size=”28″ main_heading_margin=”margin-bottom:20px;”][/ultimate_heading][vc_column_text]Chcemy dbać o rozwój intelektualny Polaków niezależnie od wieku. Od kołyski po jesień życia.

NAUKA I KULTURA

Rozwój i upowszechnianie uniwersytetów trzeciego wieku. Tworzenie domów kultury seniora – miejsc, gdzie seniorzy będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i spotykać się w gronie rówieśników. Kursy obsługi Internetu dla seniorów. Organizowanie imprez miejskich w porach przyjaznych dla seniorów i w miejscach dla nich dostępnych dzięki możliwości łatwego dojazdu komunikacją publiczną. Centrum Nauki „Mały Kopernik” w każdym mieście powiatowym. To naukowy „Orlik”, który wyrówna szanse rozwoju młodych ludzi z całego kraju. Współpraca samorządów i instytucji kultury zwiększająca uczestnictwo w kulturze wszystkich pokoleń; wychowanie i edukacja kulturalna. Nic o nas bez nas – decyzje dotyczące kultury będą podejmowane przy współudziale instytucji kultury, organizacji pozarządowych, towarzystw kulturalnych i miłośniczych. Ochrona placówek kultury przed likwidacją; wzbogacanie sieci placówek kultury. Dbanie o autonomię programową instytucji kultury i ochrona swobód twórczych – przeciwstawianie się cenzurze.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Bezpłatne przedszkola dla wszystkich dzieci. Zapewnienie miejsca w żłobku dla każdego dziecka, którego rodzice zdecydują się na tę formę opieki. Dzieci nie wychodzą głodne ze szkoły: szklanka mleka i owoce w szkole. Szkoła świecka. Troska o neutralność światopoglądową przestrzeni szkolnej. Respektowanie prawa dotyczące lekcji religii i etyki w szkołach. Organizowanie lekcji etyki dla chętnych uczniów. Lekcje religii na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej. Szkoła nowoczesna, dobrze wyposażona, korzystająca z interaktywnych metod nauczania.Lekcje programowania komputerowego w szkołach. Rewitalizacja szkół „tysiąclatek”; po 50 latach istnienia „tysiąclatki” powinny z pomocą państwa stać się szkołami XXI wieku. Doradca zawodowy w każdym gimnazjum. Walkę z bezrobociem należy zaczynać już na poziomie szkoły. Całodniowa opieka nad uczniami w szkołach w ramach świetlic. Finansowanie wynagrodzeń nauczycieli z budżetu państwa. Wakacje dla dzieci organizowane w systemie współpracy między gminami – powrócimy do starych dobrych praktyk wymian wakacyjnych „znad morza w góry – z gór nad morze”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][ultimate_heading main_heading=”ZDROWO” main_heading_color=”#272b28″ main_heading_line_height=”34″ heading_tag=”h2″ alignment=”left” spacer=”no_spacer” spacer_position=”top” spacer_img_width=”48″ line_style=”solid” line_height=”1″ line_color=”#333333″ icon_type=”selector” icon_size=”32″ icon_style=”none” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ img_width=”48″ line_icon_fixer=”10″ main_heading_font_family=”font_family:Noto Sans|font_call:Noto+Sans” main_heading_font_size=”28″ main_heading_margin=”margin-bottom:20px;”][/ultimate_heading][vc_column_text]Chcemy dbać aby wszyscy Polacy mogli żyć zdrowo i mieć pewność, że otrzymają najwyższej jakości bezpłatną pomoc medyczną

OPIEKA MEDYCZNA

Wstrzymanie prywatyzacji i komercjalizacji szpitali. Przekształcenie szpitali już przekształcone w spółki w spółki użyteczności publicznej działające na zasadzie non-profit. W każdym powiecie, dzielnicy dużego miasta, Centra Informacyjne Zdrowia Publicznego zajmujące się informowaniem i udzielaniem pomocy pacjentom w poruszaniu się po systemie opieki zdrowotnej, informowaniem o prawach pacjenta i przysługujących uprawnieniach, a także podejmujące interwencje w przypadku naruszenia praw pacjenta. Dzienne ośrodki geriatryczne w każdym powiecie w ramach samorządowych programów zdrowotnych. Opieka medyczna i stomatologiczna w szkołach w ramach samorządowych programów zdrowotnych. Skrócenie kolejek do konsultacji specjalistycznych w kluczowych dziedzinach opieki zdrowotnej poprzez tworzenie samorządowych programów zdrowotnych. Koordynacja zarządzania szpitalami na poziomie wojewódzkim. Bezpłatna teleopieka nad osobami starszymi – błyskawiczna forma pomocy w razie zagrożenia życia.

SPORT  i REKREACJA

Rozwój ogrodnictwa działkowego jako naturalnych obszarów zieleni miejskiej i terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. Budowa spójnych sieci ścieżek rowerowych i uporządkowanie oraz rozwój sieci pieszych szlaków turystycznych – to najlepszy i najpopularniejszy sposób rekreacji.   Wspieranie sportu masowego. Preferencyjne stawki wynajmu gminnych obiektów sportowych dla sportu masowego.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][ultimate_heading main_heading=”BEZPIECZNIE” main_heading_color=”#272b28″ main_heading_line_height=”34″ heading_tag=”h2″ alignment=”left” spacer=”no_spacer” spacer_position=”top” spacer_img_width=”48″ line_style=”solid” line_height=”1″ line_color=”#333333″ icon_type=”selector” icon_size=”32″ icon_style=”none” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ img_width=”48″ line_icon_fixer=”10″ main_heading_font_family=”font_family:Noto Sans|font_call:Noto+Sans” main_heading_font_size=”28″ main_heading_margin=”margin-bottom:20px;”][/ultimate_heading][vc_column_text]Chcemy dbać o bezpieczeństwo socjalne i materialne Polaków, aby mogli żyć bez obaw o jutrzejszy dzień

MIESZKANIA

Mieszkanie na start dla młodych – komunalne mieszkania rotacyjne dla startujących w dorosłe życie młodych fachowców. Mieszkania dla seniorów z opieką pielęgniarską (w zamian za przekazanie mieszkania gminie).Wiele starszych osób nie stać na utrzymanie własnego mieszkania lub domu, dlatego gmina powinna zapewnić samodzielne mieszkanie z niezbędną opieką i funkcją integracyjną dla seniorów. To nie Domy Pomocy Społecznej, a prawdziwe mieszkania dla Seniorów. Rządowy program budowy mieszkań komunalnych, zamiast korupcjogennego wykupu mieszkań od deweloperów. To samorząd najlepiej zapewni realizację potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa. Wykorzystanie doświadczenia i potencjału Towarzystwa Budownictwa Społecznego, aby wskrzesić na nowo i na dużą skalę tanie budownictwo mieszkaniowe dla osób niemogących kupić mieszkania na wolnym rynku. Program przyznawania mieszkań komunalnych osobom, które zadeklarują wyremontowanie pustostanów. Ustawa o pomocy dla zadłużonych lokatorów. Bezpłatne porady prawne dla lokatorów dotkniętych reprywatyzacją

PRACA

Przywrócenie sądów w pracy w sądach rejonowych. Skuteczna walczyć z bezrobociem. Integracja usług społecznych świadczonych przez PUP-y i OPS-y. Młodzi Polacy mają prawo znać realną sytuację na rynku pracy i w oparciu o nią dokonywać ważnych,  zawodowych wyborów. Wprowadzenie obowiązkowego doradztwa zawodowego świadczonego przez Publiczne Służby Zatrudnienia w ostatniej klasie gimnazjum. Wsparcie dla przedsiębiorców poszukujących pracowników o wysokich kwalifikacjach poprzez monitoring i tworzenie baz absolwentów i przyszłych absolwentów związanych z danym regionem. Mając wiedzę w perspektywie 5-letniej, młodzi ludzie mogą podjąć właściwe i pewne decyzje zawodowe. Tworzenie subwencjonowanych miejsc pracy, np. związanych z dbaniem czystość gmin zazielenianiem terenów. Wsparcie poprzez pracę jest efektywniejsze niż utrzymywanie ludzi na zasiłkach. Wspieranie rozwoju spółdzielczości socjalnej w ramach regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej. Brak wsparcia zwłaszcza w początkowym okresie funkcjonowania spółdzielni socjalnych jest jedną ze wskazywanych przyczyn upadku tego typu przedsięwzięć. Stwarzanie warunków do rozwijania małej i średniej przedsiębiorczości przede wszystkim poprzez uruchomienie efektywnego wsparcia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą przy pomocy środków z Funduszu Pracy (BGK i Powiatowe Urzędy Pracy) oraz lokalnych i regionalnych (tanich) funduszy pożyczkowych.

BEZPIECZEŃSTWO MATERIALNE

W każdej gminie posterunek policji! Należy bezwzględnie przywrócić wszystkie posterunki gminne policji, jest to nieodzowny element prewencji.

NIEPEŁNOSPRAWNI

Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Asystenci osób niepełnosprawnych w urzędach[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][ultimate_heading main_heading=”SAMORZĄDNIE” main_heading_color=”#272b28″ main_heading_line_height=”34″ heading_tag=”h2″ alignment=”left” spacer=”no_spacer” spacer_position=”top” spacer_img_width=”48″ line_style=”solid” line_height=”1″ line_color=”#333333″ icon_type=”selector” icon_size=”32″ icon_style=”none” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ img_width=”48″ line_icon_fixer=”10″ main_heading_font_family=”font_family:Noto Sans|font_call:Noto+Sans” main_heading_font_size=”28″ main_heading_margin=”margin-bottom:20px;”][/ultimate_heading][vc_column_text]Chcemy przekazać władzę ludziom w terenie. Wierzymy, że sami mieszkańcy wiedzą najlepiej jak rządzić swoją ulicą, miejscowością i województwem

WIĘCEJ SAMORZĄDNOŚCI

Samorządowcy do Senatu. Prezydenci, burmistrzowie, wójtowie powinni móc łączyć mandat Senatora RP ze swoimi funkcjami; to pierwszy krok w kierunku przekształcenia Senatu w izbę samorządową. Wyodrębnienie budżetów sołectw jako budżetów zadaniowych. Ustawa o miastach. Miasta, zwłaszcza małe muszą otrzymać specjalne kompetencje, aby powstrzymać ich degradację. Obszary wiejskie z kolei należy powstrzymać przed drapieżną i bezmyślną urbanizacją. Kodyfikacja prawa samorządowego, najwyższy czas uporządkować bałagan prawny wokół samorządów. Wzmocnienie roli referendów lokalnych. Stworzenie Generalnej Dyrekcji Kolei Żelaznych – przejęcie utrzymania infrastruktury torowej przez państwo co ułatwi samorządom wojewódzkim świadczenie mieszkańcom usług transportu kolejowego na infrastrukturze należącej i zarządzanej przez państwo. Budżet partycypacyjny w wysokości minimum 1 proc. budżetu gminy. Przeprowadzanie procedury rozwodowej w sądach rejonowych. Partnerska współpraca z organizacjami pozarządowymi

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Propagowanie polityki zrównoważonego rozwoju w ramach istniejących województw; peryferie regionów mają takie same prawa rozwoju, jak ich stolice. Dekoncentracja urzędów centralnych. Urzędy centralne nie muszą znajdować się w Warszawie. Nowoczesne zarządzanie państwem powinno opierać się na równomiernym rozwoju całego kraju, dlatego urzędy centralne poza stolicą są silnym czynnikiem rozwojowym i przyszłością w planowaniu rozwoju społecznego regionów.

WIĘCEJ PIENIĘDZY DLA SAMORZĄDÓW

Przywrócenie finansowania samorządów do poziomu z 2004 roku. Rządy Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska pozbawiły samorządy ok. 8 mld złotych rocznie. Najprostszym sposobem na wzrost dochodów samorządów jest reforma PIT i przywrócenie stawki 40 proc.  Po drugie, należy rozważyć zwiększenie udziału w podatku PIT (w przypadku gmin) z 37,5 % do 50,5 %. Po trzecie, zwiększyć udział gmin w podatku CIT z 6,71% do 8,04%.

Krajowy Fundusz Wsparcia Gmin, każdą gminę musi być stać na wykorzystanie środków unijnych. Fundusz powinien być zarządzany przez przedstawicieli samorządów.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]