O mnie

Nazywam się Marcin Kulasek.

Jestem Sekretarzem Generalnym Nowej Lewicy (dawniej SLD) i Posłem na Sejm RP IX kadencji.

 

Wykształcenie

 • dr inż. na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • magister inż. na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierunek Technologia Żywności, specjalność Technologia Mleczarska
 • podyplomowe studia „Zarządzania Funduszami Unijnymi” na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 • podyplomowe studia „Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe” na Akademii Morskiej w Gdyni

Działalność polityczna i społeczna

 • od 2016 r. Sekretarz Generalny Sojuszu Lewicy Demokratycznej (obecnie Nowej Lewicy)
 • Członek Rady Krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej
 • w latach 2007 – 2016 Sekretarz Warmińsko-Mazurskiej Rady Wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej
 • Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Rady Wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej
 • Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Olsztynie
 • Członek Wojewódzkiego Komitetu Wykonawczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Członek Federacji Młodych Socjaldemokratów Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Członek władz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom PATKUB
 • Członek Stowarzyszenia „Ruch Obywatelski Młodzi dla Polski”
 • Członek Rady Uczelnianej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 • Przewodniczący Samorządu Studenckiego Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie

Przebieg pracy zawodowej

 • w latach 2002-2004 asystent Wojewody Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • od 2004 roku Pracownik Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • w latach 2014 – 2018 radny Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego
 • 0becnie Poseł na Sejm RP IX kadencji